Usluga / Veličina 13″ – 14″ – 15″ – 16″ 17″ – 18″
Montaža Gume 250 350
Balansiranje Točka 250 350